Berounka

Zapsal Míla

Vyrazili jsme v pátek do Liblína. Kuba jel s dětmi, zatímco Míla vyzvedl lodě v loděnici na Boleváku. Mezi tím Máťa a Juddy sháněli druhé auto, protože Juddyho auto se v den odjezdu rozbilo, a tak nakonec Máťa domluvil Felicii.

Potom co jsme vyřešili malé problémy, bylo potřeba vytáhnout chybějící lodě a vybavení najít v klubovnách. Zatím co jsme nakládali věci na vlek, poslal Máťa rovery na nákup. Poté jsme vyrazili směr Nadryby, kde jsme měli sraz s Kubou a zbytkem výpravy. Tam jsme se ubytovali na jednu noc. Než se šlo spát, tak proběhla večerní koupel v řece.

V sobotu ráno jsme posnídali, zabalili tábor, naložili věci do auta a Judy a Míla jeli převézt auta. Cestou ještě nabrali v Kozojedech pitnou vodu. Mezi tím probíhal výcvik. Když se řidiči dlouho nevraceli, tak jsme tušili problém. Když se konečně vrátili, tak říkali, že je problém zajet na místo, kde jsme plánovali nocovat, kvůli sjízdnosti cesty. Než jsme vypluli, vysvětlil Mařka hru, která se bude hrát na pozadí celé vody, a konečně jsme mohli vyrazit.

Pluli jsme a cestou jsme hráli plánovanou hru (jak dědeček měnil až vyměnil) – Máťa první a Míla poslední. Na jezech jsme na sebe čekali, až jsme našli místo na oběd. Po obědě jsme blbli a převraceli lodě. Když jsme vyrazili na další plavbu, pustili jsme skauty, kteří měli zájem, na kajak. Kousek nad Krašovem nás zastihla na vodě velká bouřka a než jsme našli místo, kam se schovat, tak jsme promokli. Přesto roveři ve slejváku blbli v řece. Když přestalo pršet, dojeli jsme pod Krašov, kde jsme chtěli spát. Tam jsme začali řešit, jak to uděláme. Jedna varianta byla dole u řeky, ale tam byl problém, že bychom neměli, jak převézt auta, a tak jsme se dohodli, že budeme spát na hradě pod střechou. Ale zároveň nás tady bohužel opouští Hanuš s Krokoušem a Máťa se s nimi svezl k autu co stálo v Liblíně. Kuba s ostatními vyrazili na hrad Krašov  a Míla s Juddym vyrazili do Zvíkovce pro Máťu, kvůli dešti to bylo ještě horší než ráno. Poté co se kluci sešli, přijeli na krašovské parkoviště a došli na hrad. Tam zatím ostatní udělali večeři. Večer na hradě jsme si nádherně užili.

Ráno po budíčku jsme udělali snídani, a ještě před ní se s námi rozloučil 3D. Když jsme se zabalili, odnesli jsme věci do auta a došli k lodím.  Samozřejmě jsme zjistili, že je spoustu hodin. Sotva jsme vyrazili, začali naši hoši požadovat oběd. Protože bylo moc hodin tak jim to Míla zakázal, že oběd bude až po dojezdu na Zvíkovec. Tak nějak s řečmi, že mají hlad, to vzali. Než jsme dojeli do cíle jsme ještě blbli, brali pádla kajakářům a podobně. Po té co jsme dorazili do Zvíkovce, začali jsme uklízet lodě a dělat oběd. Mezi tím jel Máťa a Míla pro auto. Když přijela auta, honem jsme se převlékli a odvezl skupinu jedoucí autobusem na zastávku. Zbytek mezi tím nakládal první vlek a auto a po příjezdu Máti jsme naložili zbytek a jelo se na klubovny. Uklidili jsme naše věci a aby to nebylo tak snadné, tak do vykládání začalo opět pršet. Poté čekala Mílu s Juddym ještě cesta na Bolevák vrátit lodě Lůce.

Tento záznam byl publikován v Kronika . Uložit odkaz do záložek.